منوی دسته بندی

بیمه

به تبعیت از قوانین تاسیس شرکت‌ها، شرکت سهامی عام بیمه کارآفرین (سهامی عام، در اسفند ماه سال ۸۱ به شماره ثبت ۲۰۰۸۴۵ تاسیس شد و سه ماه بعد در سال ۸۲ با اخذ مجوز از بیمه مرکزی

جمهوری اسلامی ایران تحت شماره ۵۱۹۱ فعالیت خود را به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرد. فعالیت بیمه ‌گری شرکت بیمه کارآفرین در حوزه انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی صورت میپذیرد.

شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۵۹۶۹ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۷۶۴۹۸ در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت، در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت شماره ۵۱۹۱ در تاریخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۸ فعالیت خود را در سطح کشور به عنوان نخستین شرکت بیمه خصوصی آغاز کرده است .

شرکت بیمه کارآفرین در انواع بیمه های زندگی و غیر زندگی به فعالیت مستقیم بیمه گری می پردازد و از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری می نمایند.

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی