منوی دسته بندی

استعلام سنهاب (اصالت بیمه نامه)

سامانه سنهاب : سامانه ی نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه

سامانه سنهاب به منظور استعلام اصالت و اعتبار انواع بیمه‌نامه‌های صادر شده از کلیه شرکت های بیمه، از جانب بیمه مرکزی راه‌اندازی شده است.

بیمه‌گذاران محترم می‌توانند از طریق این سامانه استعلام بیمه‌نامه های صادر شده خود را دریافت نمایند.

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی