منوی دسته بندی

بیمه مسئولیت و بدنه کشتی

بیمه کشتی

در بیمه کشتی خسارت های وارده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکان آنها در برابر اشخاص ثالث پوشش داده می شود. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها بر اساس کلوزهای طراحی شده توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد. کلوزهای مذکور کاملاً استاندارد بوده و در تمامی موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. خطرهای تحت پوشش در این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

خطرات تحت پوشش

 • آتش سوزی و انفجار
 • خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 • به گل نشستن و یا برخورد با صخره
 • برخورد شناور بیمه شده با شناورهای دیگر
 • برخورد هواپیما یا وسایل مشابه و یا اشیایی که از آنها سقوط کند به مورد بیمه
 • برخورد مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی ، حوضچه تعمیرات، تجهیزات و تاسیسات ساحلی
 • زمین لرزه ، فوران آتشفشان یا صاعقه
 • حوادث ناشی از بارگیری ، تخلیه یا جابجایی کالا
 • ترکیدن دیگ بخار،شکست شفت
 • زیان همگانی و هزینه های نجات
 • تفدیه(Jettisan) یا به دریا انداختن محمولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها
 • مسئولیت ناشی از تصادم: در صورتیکه کشتی بیمه شده با کشتی دیگری اعم از متحرک یا ثابت برخورد کند و بیمه گزار مسئول جبران خسارت شناخته شود موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
 • تلف یا آسیب دیدگی کشتی یا محمولات آن و یا هر شی دیگر
 • تاخیر یا زیان معقول ناشی از عدم استفاده کشتی دیگر یا محمولات آن
 • سهم زیان همگانی ، هزینه های نجات (قراردادی یا غیر قراردادی) کشتی دیگر و یا اموال آن

مهمترین کلوزهای قابل ارائه در بیمه بدنه شناورها:

کلوز ۲۸۰ (زمانی ) تمام خطر:

اهم خطرات تحت پوشش این کلوز عبارتند از :

 1. خطرات ناشی از حوادث دریایی و طوفان
 2. آتش سوزی و انفجار
 3. تفدیه یا Jettison (به دریا انداختن محصولات جهت نجات کشتی و مابقی کالاها)
 4. خسارت وارده به کشتی در اثربرخورد با اسکله و تاسیسات بندری یا سکوها
 5. خسارت ناشی از تخلیه ، بارگیری و یا سوخت گیری
 6. خسارت ناشی از ترکیدن دیگ و یا شکست شفت
 7. خسارت ناشی از خطای کاپیتان و یا خدمه و یا راهنما
 8. سه چهارم خسارت ناشی از مسئولیت تصادم ( در صورت برخورد کشتی با کشتی دیگر چنانچه کشتی مورد بیمه مقصر حادثه باشد، علاوه بر خسارت وارده به کشتی مورد بیمه ، سه چهارم خسارت کشتی مقابل نیز قابل جبران می باشد)
 9. زیان همگانی
 10. هزینه های نجات

کلوز ۲۸۴ (زمانی ) خسارت کلی + سه چهارم مسئولیت تصادم و زیان همگانی و هزینه های نجات :

این کلوز خسارت کلی شناورها را مورد پوشش قرار می دهد بدین معنی که چنانچه کشتی به علت یکی از خطرات تحت پوشش غرق گردد و یا از بین برود خسارت قابل پرداخت می باشد ولی خسارت جزئی تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

کلوز۲۸۹ (زمانی ) خسارت کلی + هزینه های نجات :

این کلوز نیز خسارت کلی و یا ازبین رفتن کامل کشتی را تحت پوشش قرار می دهد .

کلوز ۳۴۶ (زمانی ) تمام خطر :

این کلوز یکی از کاملترین کلوزهای موجود بوده که تمامی خسارت مشمول عنوان جزئی و کلی را تحت پوشش قرار می دهد .ویژه شناورهای صیادی است.

کلوز ۲۸۱ (خطر جنگ) :

این کلوز در خصوص خطرات ناشی از جنگ می باشد که بصورت خطرات اضافی قابل ارائه می باشد.

متاسفانه خسارت های وارده به کشتی ها به دلیل ماهیتی که دارند بسیار سنگین بوده و امداد رسانی و کاهش خسارت وارده همیشه با مشکل مواجه است.

تصاویر تعدادی از خسارت ها در زیر این مطلب قابل مشاهده می باشد.

گفتگو آنلاین با مشاوران ارشد کارگزاری بیمه مرکزی